November 25, 2019

LGT gør sig klar til fremtidens miljøskånsomme møbeltransport

Flåden af lastbiler er også i 2019 blevet opdateret med nye Scania biler hos LGT Logistics. De repræsenterer den nyeste teknologi samt en reduktion af CO2-udledningen – de nye lastbiler er så teknologisk avancerede, at de vil kunne køre på både HVO-diesel og brint, når disse teknologier er helt udviklede. Og en meget høj kørekomfort og den nyeste teknologi – all over. Med nye biler bliver chaufførerne en del af Scanias såkaldte Ecolution-koncept, der har fokus på en bedre kørsel, og dermed en reduceret CO2-udledning til gavn for miljøet. Via månedlige rapporter får LGT værdifulde erfaringer og data om lastbilens brændstofforbrug, miljøbelastning mv.

LGTs nye lastbiler kan give 90% mindre CO2 udledning

- Med den fokus der er på klima og miljø i dag, så har vi som enhver anden virksomhed også fokus på miljøet. Vi oplever samtidig, at flere kunder efterspørger miljøvenlige transporter. Da vi også skal være konkurrencedygtige – på alle niveauer – er der kun én vej frem:
At omlægge og høste de miljøgevinster, der til stadighed udvikles – som vi oplever med eksempelvis Scania’s lastbiler, som hvis de kom over på at køre på HVO-diesel, vil kunne reducere CO2-udledningen med op til 90% beretter LGT’s adm. direktør John Riis.

– Det er således en essentiel del af vores miljøpolitik, at vi løbende opdaterer og fornyer lastbilerne. Men hensynet til miljøet rækker længere end dét. Håndtering og logistikfaciliteter spiller også ind. Vi har derfor i 2018 foretaget en udvidelse af godsterminalen og har fået samlet alle lager- og logistikfunktioner på ét sted. Samlet set er det med til at reducere miljøbelastningen.

Men dette indblik i LGT’s seneste tiltag i 2019, ønsker vi alle vores kunder, samarbejdspartnere og øvrige forretningsforbindelser, en rigtigt glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

LGT Logistics, Horsens