Juni 23, 2020

Sommer distribution

Tak for det gode samarbejde i første halvdel af 2020. Det er snart tid til ferie for de fleste, hvilket betyder, at vi skal til at planlægge forsendelse omkring sommerferien. LGT forsøger at kigge frem mod juli, august og september og har for sommeren 2020 følgende overordnede udmelding – med forbehold for Corona-krisens fortsatte påvirkning og evt. begrænsninger:

Danmark, Sverige og Finland
Normaldrift hele sommeren, med minimum én ugentlig levering til alle postnumre. 

Norge
Som udgangspunkt normaldrift hele sommeren – dog vil der i ugerne 30-31 til yderområder samt Norge nord for
Trondheim kun være én leveringsmulighed. 

Tyskland, Benelux, Østrig, Schweiz og Storbritannien/Irland
Normaldrift hele sommeren, med minimum én ugentlig afgang til alle destinationer.

Frankrig
I ugerne 32, 33 og 34 er vores lokale franske distributionssystem lukket ned pga. ferie. I disse uger vil LGT opretholde vores trafik med direkte distribution til de store møbelkæde-butikker. Hold derfor tæt kontakt til vores Frankrigsafdeling sidst i juli, først i august for at høre hvilke af Jeres leverancer, som kan blive påvirket af ferieforsinkelse.

Italien og Spanien/Portugal
I ugerne 32, 33 og 34 er vores lokale distributionssystemer i Italien og Spanien/Portugal lukket ned pga. ferie. Der vil naturligvis efter aftale være mulighed for direkte levering af større forsendelser. Hold derfor tæt kontakt til vores Italiens, - og Spanien/Portugal afdeling sidst i juli, først i august for at høre hvilke af
Jeres leverancer, som kan blive påvirket af ferieforsinkelse.

Der er hos LGT åben hele sommeren igennem og bemanding i samtlige trafikafdelinger. Det er vores hensigt at tilbyde vores kunder konkrete løsningsforslag efter behov på de sydeuropæiske markeder i de uger, hvor vores agentnet er lukket pga. ferie (se specifikation ovenfor).
Hold derfor tæt kontakt sidst i juli med vores disponenter og trafikchefer, så vi kommer igennem sommeren med mindst mulige gener i forhold til kundernes forventning om sikker transport.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på vores >> medarbejderoversigt

LGT ønsker alle en rigtig god sommer 

Med venlig hilsen


Tom Mosegaard, Preben Ladekjær & Søren Mortensen
Trafikchefer