Integritetspolicy

Personuppgifter

Din personliga integritet är mycket viktig för oss och vi eftersträvar att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår intention att alltid följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vi vill med den här policyn hjälpa dig att förstå vilken information vi samlar in och hur denna kan komma att användas.

Personuppgiftsansvarig

LGT Logistics AB, 556123-0722 
Fågelviksleden 4 (besöksadress) 
SE-543 23 Tibro, SVERIGE 

är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar uppgifter som du lämnar till oss eller som vi har fått av någon av våra kunder för att kunna genomföra en leverans till dig.

LGT Logistics AB samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund eller mottagare av varor: 

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Användning

Uppgifterna kan utöver ovanstående även användas för interna statistikändamål och lämnas vidare till någon av våra underentreprenörer i samband med en lokal transport på väg till dig.

Skydd av personuppgifter

Vi har säkerhetsrutiner och tekniska skydd för att ha personuppgifterna i säkert förvar. Tillgången till personuppgifter är begränsad och de anställda måste identifieras för att komma åt de uppgifter de behöver.

Förändringar av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy när som helst i och i den utsträckning vi anser nödvändiga för att uppfylla nya lagkrav, tekniska krav eller för att åtgärda störningar. Ändringar av policyn publiceras på webbplatsen.