Juli 05, 2019

Fortsatt arbete med att hitta nya åkerier efter konkursen av Jannes Billast

Jannes Billast är försatt i konkurs i början på juni och sedan dess har LGT intensivt arbetat med att hitta alternativa lösningar på kort och lång sikt för att i så stor utsträckning som möjligt undvika att våra kunder drabbas av driftstörningar.

Som läget är idag så har vi lösningar på plats i Dalarna och i Norge.

Återstår att hitta lösningar på Uppsala, Gävle, Hudiksvall och Sundsvall innehållande de butiker som ligger på dessa linjer, kortsiktigt kommer vi använda tillfälliga åkare som finns i position.

Tyvärr är det på den svenska inrikesmarknaden extremt svårt med kapacitet just under semesterperioden och trots våra insatser kan vi inte helt utesluta risken för mindre driftsproblem under sommaren.

De långsiktiga lösningarna arbetar vi parallellt med och avser ha på plats efter sommaren Vi återkommer efter semesterperioden med ytterligare information.

Vid frågor kontakta vår trafikavdelning/växel, tel: 0504-401 00

Tony Svedenfjord, Trafikchef