Oktober 14, 2019

Helgturlista och Jultrafikinformation

Julen nalkas och möbelhandeln går traditionellt sett för högtryck. Därför kan det vara en god idé att läsa om vår trafik kring jul och nyår 2019. 

Sverige och Norge PDF >>  

Europa: PDF>>

Helgturlista (sve + eng)

Excel >> (16.45 KB)

Har du några frågor kring trafiken runt helgerna? Kontakta oss gärna, du hittar kontaktuppgift till respektive avdelning här. >>