Mars 16, 2020

Information från LGT - COVID-19 2020-03-16

Kära kund!

Vår högsta prioritet är att trygga våra anställdas, kunders och leverantörers hälsa och säkerhet så vi följer noggrant händelseutvecklingen och uttalanden från relevanta myndigheter i berörda länder. Sunt förnuft råder och en allmänt god hygien.

Nedstängningen av våra grannländers gränser omfattar inte godstransporter, men självklart, kan störningar uppstå, på vägen från avsändare till mottagare pga de nya reglerna i de olika länderna. Vi förväntar oss därför ökade ledtider på importerade och exporterade volymer. Kapaciteten på färjor verkar ha reducerats och kan också påverka ledtiderna. I Europa, införs löpande restriktioner i syfte att begränsa smittspridning och som kan förvärra situationen vartefter, detta kan också påverka våra möjligheter att utföra våra tjänster.

Mot bakgrund av ovan , när det gäller de tjänster som LGT utför så kommer alltså ledtider och vår turlista påverkas med kort varsel och vi kan kanske inte alltid ha möjlighet att meddela alla kunder detta i alla lägen. Till följd av detta kan det också uppkomma merkostnader. Vi hoppas på er förståelse för detta.

LGT följer utvecklingen på daglig basis. Vi håller vår verksamhet öppen i drift tills vidare. Har du specifika frågor, kontakta din normala kontaktperson.