Mars 13, 2020

Information från LGT - COVID-19 (corona)

Bästa kund,

LGT följer regelbundet utvecklingen kring Covid-19. Vi kommer naturligtvis att förhålla oss till myndigheternas instruktioner och rekommendationer. Tills vidare är alla rutter öppna, men i de södra delarna av Europa kan leveranstider bli försenade. Det finns även risk för att importförsändelser från Europa till Norden kan påverkas av förseningar.