April 11, 2018

Tack till alla som svarade på vår enkät!

Vi på LGT Logistics vill alltid bli bättre än vad vi är idag. Därför bad vi våra kunder berätta mer om vad de tycker om oss och våra tjänster. I en enkätundersökning fick kunder från Danmark, Finland och Sverige svara på frågor som rörde allt från ledtider till kundservice. Vi blev väldigt glada att höra att många är nöjda med oss. Kunderna svarade bland annat att…

  • Vi kan möbellogistik
  • Vi är enkla att komma i kontakt med
  • Vi levererar i tid och utan skador
  • Våra tjänster motsvarar kundernas behov och förväntningar

Undersökningen visade också att det finns områden där vi behöver bli bättre. Ett sådant var att våra kunder vill att vi ska vara mer innovativa. Det är mycket viktigt för oss att ligga i framkant, så den utmaningen har vi tagit! Framöver ska vi jobba stenhårt för att erbjuda våra kunder fler spännande och nytänkande lösningar. Vi vill tacka alla kunder som deltog i vår undersökning och bidrog med värdefulla tankar och synpunkter.