April 15, 2021

Uppdaterad turlista April 2021 Sverige

På grund av omständigheter utanför vår kontroll är vi tyvärr sena med information om förändringarna i turlistan. Berörda butiker är informerade tidigare via telefon.

Vi kommer givetvis att under ett antal veckor göra allt vi kan för att övergången skall bli så smidig som möjligt eftersom vi är väl medvetna om den korta framförhållningen.

Vid eventuella frågor kontakta respektive bilavdelning.

Turlista april 2021