Mars 19, 2020

Uppdatering COVID-19 2020-03-19

Till våra kunder!

Vi vill härmed uppdatera Er med den senaste information om våra trafiker orsakad av Covid-19.

Inrikes
Vi har under senaste veckan sett stora nedgångar i volymerna, så långt har vi upprätthållit vår turlista, men för att kunna fortsätta distribuera behöver vi göra avsteg från turlistan. Det kommer för en del avsändare innebära förändrade upphämtningsdagar och frekvens samt att vi på daglig basis kan tvingas komma göra avsteg. För mottagare kommer det innebära att vi tvingas göra avsteg från ordinarie dagar på samma sätt. Dessa avsteg kan komma att göras med kort varsel på daglig basis.

Vi uppmanar Er därför att hålla Er uppdaterade på vår Track & Trace, inloggningsuppgifter kan erhållas från itsupport@lgtlogistics.com Eller hålla kontakt med vår trafikavdelning på mail: inrikes@lgtlogistics.com När det gäller hemleveranser kommer vi endast utföra trottoarleveranser.

Utrikes
Många länders gränser är fortfarande öppna för godstrafik, dock stänger flera länder sina butiker, det är viktigt att Ni håller tät kontakt med Era kunder och omgående informerar LGT om ni får veta att mottagare inte kommer ta emot leverans.

  • Just nu genomförs inga leveranser till länderna Frankrike, Österrike, Italien, Spanien Portugal och Irland.
  • Till BeneLux, UK, Schweiz och Tyskland är läget oklart vissa butiker har redan stängt.
  • Trafik till Danmark, Finland och Norge hålls fortfarande öppet, dock inte med normala lastningsdagar och leveranstider. Importtrafiken påverkas på motsvarande sätt.

Vid frågor håll gärna kontakt med vår trafikavdelning på mail: utrikes@lgtlogistics.com Baltikumtrafiken fungerar fortfarande enligt plan men vissa inskränkningar i färjetrafiken föreligger och kan komma påverka leveranstider.

 


För sändningar som stoppas eller att transporten inte kommer kunna utföras kommer LGT göra vad vi kan för att lösa uppgiften med tillfällig lagring, returtransport mm. kostnader för detta kommer belastas uppdragsgivare.

Har du ytterligare frågor, kontakta oss.