Oktober 14, 2019

Viktig information om UK trafiken och Brexit

Bästa kund,

Den politiska situationen kring Storbritanniens utträde av EU är fortsatt oklart. Men vi behöver alla förbereda oss på en HÅRD BREXIT, vilket betyder att Storbritannien blir ett tredje land, så varor som sänds ut skall förtullas på den brittiska sidan.

LGT har under en tid haft dialog med våra partners och fått klartecken att de nödvändiga lösningar som krävs, nu är uppsatta, om HÅRD BREXIT inträffar.

Från er som kund behöver vi ha en handelsfaktura med samma info som sänds till Norge och Schweiz. Denna faktura ska innehålla kundens momsnummer och EORI nummer. För er som är nya gällande dessa rutiner, så skall faktura också innehålla: Varubenämning, belopp, kolliantal, netto/brutto vikt, statistiskt nummer på varan samt leveransvillkor. Mottagaradressen får gärna innehålla telefonnummer och e-mailadress. Förklaring varför kommer senare här i brevet.

Det är av yttersta vikt att alla era kunder söker en sk. Transitional Simplified Procedure hos den brittiska tullen. Detta är ett importörgodkännande med tillhörande momskredit. Så när era kunder har TSP status, så lastar vi varorna vidare till förtullning, så moms och eventuella tullavgifter löper med automatik.

En köpare som inte uppnår TSP status, kommer att betraktas som NON-TSP, då moms och eventuell tull måste förskottsbetalas. I dessa fall kommer godset att hållas kvar, på distribuerande terminal tills vidare. När betalning har skett lastas godset vidare på första bästa fordon mot UK.

Se nedan länk för att ansöka om TSP – något ni även kan sända till era kunder: https://www.gov.uk/guidance/importing-standard-goods-using-transitional…

LGT säkrar att starta en export när godset lämnar landet.

Varorna kommer att transiteras till Holland, där vår partner gör klart förtullningen, ett krav på godkännande i förväg av PortBase i Holland. PortBase är en central portal som upprättats där myndigheter tillsammans med hamnar i Holland, säkrar så endast lastbilar som har sina tulldokument korrekta får köra på färjorna.

Detta innebär en kostnad, per sändning, men idag är omfattningen kring detta omöjlig att veta.

Vi har säkrat upp för nödvändiga chaufförskrav till att köra in i Storbritannien med utländska möbelekipage, tillika att vi löpande försöker att säkra platser på färjorna som går från Holland till UK.

Vår partner har även gjort upp ett avtal kring införtullningar i Storbritannien, även där är precisa kostnader per förtullning ej klart, men det gäller ett pris per förtullning (sändning) även där.

De korrekta leveransvillkoren/Incoterm är DAP (Delivered At Place). Här säkrar ni som säljare att själva kostnaden för utförsel och förtullning bekostas av Er, men att moms och tullavgifter hamnar på köparen. Det är av yttersta vikt att LGT vid samtliga försändelser till UK, får uppgifter om telefonnummer, e-mail, kontaktperson hos er kund så den brittiska förtullningsagenten kan komma i kontakt med köparen under förtullningsproceduren.

Hittills är detta en plan som vi kommer att jobba utefter, men det finns fortfarande stor osäkerhet kring kostnader i form av färjor och tull. Risk för förseningar på grund av stora mängder gods mm. Slutligen är det viktigt att ni som exportör till UK löpande håller er informerad om vad som händer och sker kring detta, via bl a Tullverket. Givetvis finns vi på LGT att rådfråga om något är oklart.

Med vänlig hälsning LGT Logistics AB