Vår historia

Vi har hållit rätt kurs i årtionden

När man gör samma sak under lång tid blir man till slut väldigt bra på det. Vi har arbetat med möbellogistik sedan 70-talet, så vi ser oss själva som experter på området.

När möbelmarknaden har vuxit, har vi vuxit med den. Vår förmåga att anpassa oss till förändringar, satsa på nya marknader, skapa smarta lösningar och utveckla kundorienterade tjänster har gjort att vi har fått förtroendet att hantera möbellogistiken för många välkända nordiska möbelföretag.

Den 1 mars 2015 förvärvades LGT-koncernen av Litorina (litorina.se), ett svenskt riskkapitalbolag som grundades 1998. Tillsammans har vi skapat en strategisk plattform som kommer att ta våra tjänster, vår innovation och vår expansion ett steg längre.  

En garant för att vi ska kunna fokusera på framtidens möbellogistik under lång tid framöver.