Datapolitik

LGT Data- og cookie-politik 

Denne data- og cookie-politik informerer dig om brugen af personoplysninger afgivet til os eller personoplysninger indsamlet af os online (ved hjælp af cookies). Denne politik kan ses på lgtlogistics.dk.

LGT Logistics A/S vil altid overholde gældende lovgivning om privatlivets fred samt sikre, at personoplysninger behandles fortroligt. LGT Logistics A/S vil ikke videregive personoplysninger til tredjeparter uden forhåndssamtykke, medmindre andet specifikt er oplyst her.

LGT Logistics A/S vil gemme følgende personoplysninger:

 • Navn, e-mail og virksomhedsnavn med det formål at behandle en forespørgsel via udfyldelse af formularen på vores hjemmeside lgtlogistics.dk
 • Din IP-adresse for at kunne levere en mere brugervenlig hjemmeside
 • For at sikre en bedre service når du kontakter LGT Logistics A/S igen, gemmer vi korrespondance eller kommentarer indeholdene personoplysninger.


Lovlig databehandling
LGT Logistics A/S vil:

 • Behandle dine personoplysninger lovligt, fair og på en transparent måde.
 • Indsamle dine personoplysninger til de specifikke og legitime formål, der er nævnt i denne politik, og vil behandle dine personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med disse formål.
 • Indsamle og behandle personoplysninger, der er fyldestgørende, relevante og begrænset til det, der er nødvendigt til de formål, de indsamles og behandles med.
 • Kun behandle dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for de formål, de er indsamlet med.
 • Foretage nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang, ulovlig behandling og uautoriseret eller hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse af personoplysninger og derved sikre et passende sikkerhedsniveau.
 • Foretage alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger er nøjagtige og opdaterede, hvis LGT Logistics A/S informeres om eller på anden måde bliver bekendt med forkerte data.
 • På opfordring: slette personoplysninger så hurtigt som muligt, medmindre der er lovlige grunde til at beholde dem,
 • På opfordring: Du kan via e-mail få indsigt i de personoplysninger, LGT Logistics A/S har gemt.


Juridisk grundlag for behandlingen
LGT Logistics A/S indsamler og gemmer dine personoplysninger, når og hvis du har givet dit samtykke. Du har ret til at trække et sådant samtykke tilbage, hvorefter dine personoplysninger vil blive slettet med det samme.

Når og hvis din forespørgsel resulterer i en aftale mellem dig og LGT Logistics A/S, vil de indsamlede og gemte personoplysninger, blive behandlet i det omfang og i den periode, der er nødvendig for, at LGT Logistics A/S kan opfylde sine forpligtelser i henhold til denne aftale.

LGT Logistics A/S vil derudover behandle dine personoplysninger i henhold til lovgivningen eller en afgørelse truffet af en kompetent myndighed.


Personoplysningsassistent
LGT Logistics A/S vil udpege en databehandler til at behandle alle personoplysninger i form af opbevaring af data og drift af vores computersystemer. Databehandleren vil også kunne læse, arrangere og sende personoplysninger i henhold til instrukser fra LGT Logistics A/S.

Databehandleren vil kun opbevare dine personoplysninger på servere, der befinder sig inden for EU/EØS’-grænser og som er under databehandlerens kontrol. Personoplysningerne vil også kunne blive læst af en underkontraheret registerfører i tredjelande (Indien) via en krypteret overførsel gennem en VPN-forbindelse.

Der foreligger ingen afgørelse om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i tredjelandet fra Europa-Kommissionen.

Cookies
LGT Logistics A/S anvender cookies for at kunne levere en mere brugervenlig hjemmeside. Tredjeparts-cookies (f.eks. fra Google Analytics eller andre værktøjer) kan også anvendes til at analysere webtrafikken og/eller forbedre webtrafikken og brugeroplevelsen.

Hvis ikke du ønsker, at cookies installeres på din computer eller ønsker at begrænse behandlingen af
sådanne data, kan din browser i nogle tilfælde give dig mulighed for at fravælge cookies eller anonymisere din IP-adresse.

Sikkerhed
LGT Logistics A/S sikrer, at passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger træffes for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang eller tilintetgørelse, ulovlig behandling eller hændeligt tab eller beskadigelse.

LGT Logistics A/S anvender en sikker server, hvor dine personoplysninger behandles, og begrænser adgangen til personoplysninger inden for organisationen. Der gives kun tilladelse til adgang til personoplysninger for personer inden for organisationen eller hos databehandleren og dennes underkontraherede registerfører med det formål, at de kan udføre deres respektive forpligtelser.

LGT Logistics A/S eller, for så vidt relevant, databehandleren vil udelukkende overføre personoplysninger til tredjelande, hvis modtageren af personoplysningerne i hvert eneste tilfælde har underskrevet EU’s standardkontraktbestemmelser i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dine rettigheder
Du har ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse af dine personoplysninger samt sletning af personoplysninger, begrænsning af eller indsigelse mod opbevaringen (hvis det er i overensstemmelse med gældende lov om privatlivets fred). Desuden har du ret til indsigt i de personoplysninger, som du har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (portabilitet). Du har også ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, www.datatilsynet.dk.

Ændringer af denne data- og cookie-politik
LGT Logistics A/S forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivs- og cookie-politik efter behov, f.eks. med det formål at efterleve ændringer i lovgivning og bestemmelser. Sådanne ændringer vil blive offentliggjort på LGT Logistics A/S’s hjemmeside.

Kontaktoplysninger
LGT Logistics A/S
Orionvej 18
DK-8700 Horsens
+45 (0) 7015 55 55
info@lgtlogistics.com