Tietokäytäntö

Tietosuoja- ja evästekäytäntö Tämä tietosuoja- ja evästekäytäntö antaa sinulle tietoja siitä, kuinka käsittelemme meille annettuja tai verkossa evästeiden kautta keräämiämme henkilötietoja. Voit tutustua käytäntöön sivulla lgtlogistics.fi.

LGT Logistics Oy noudattaa aina voimassa olevia tietosuojalakeja sekä vakuuttaa,
että henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. LGT Logistics Oy ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman lupaa, ellei toisin mainita.

LGT Logistics Oy käsittelee seuraavia henkilötietoja:

 • nimi, sähköpostiosoite ja yrityksen nimi, jotta verkkosivullamme lgtlogistics.fi olevan lomakkeen kautta lähetetyt pyynnöt saadaan käsiteltyä
 • IP-osoite verkkosivujen käytettävyyden parantamiseksi
 • mahdollisesti henkilötietoja sisältävät asiakkaiden yhteydenotot tai kommentit, jotta voimme tarjota parempaa palvelua, jos asiakas ottaa meihin uudelleen yhteyttä.


Käsittelyn lainmukaisuus
LGT Logistics Oy

 • käsittelee henkilötietojasi lainmukaisella, puolueettomalla ja läpinäkyvällä tavalla
 • kerää henkilötietojasi tässä käytännössä ilmoitettuihin selkeisiin ja laillisiin tarkoituksiin, eikä käsittele henkilötietojasi tavalla, joka on ristiriidassa näiden tarkoitusten kanssa
 • kerää ja käsittelee henkilötietoja, jotka ovat oikeita, asiaankuuluvia ja laajuudeltaan keräys- ja käsittelytarkoituksen mukaisia
 • käsittelee henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeellista keräämisen yhteydessä mainittuun tarkoitukseen
 • ryhtyy asiaankuuluviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin estääkseen henkilötietoihin kohdistuvan luvattoman tarkastelun, laittoman käsittelyn ja luvattoman tai vahingossa tapahtuvan hävittämisen, tuhoutumisen tai vahingoittumisen, sekä varmistaa riittävän turvallisuustason
 • varmistaa viiveettä, että henkilötietosi ovat paikkansapitäviä ja ajan tasalla, jos LGT Logistics Oy:lle ilmoitetaan tietojen virheellisyydestä tai virheellisyys havaitaan muilla tavoin
 • poistaa henkilötiedot pyydettäessä ilman kohtuutonta viivettä, paitsi jos käsittelyn jatkamiselle on laillinen peruste
 • rajoittaa henkilötietojen käsittelyä pyydettäessä, paitsi jos käsittelyn jatkamiselle on laillinen peruste
 • myöntää sinulle pyydettäessä pääsyn LGT Logistics Oy:n käsittelemiin henkilötietoihisi yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa.


Laillinen peruste käsittelylle
LGT Logistics Oy kerää ja käsittelee henkilötietojasi antamasi suostumuksen puitteissa. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, minkä jälkeen henkilötietosi poistetaan viipymättä.

Jos pyyntösi johtaa sopimuksen syntymiseen sinun ja LGT Logistics Oy:n välille, LGT Logistics Oy käsittelee alkuperäisen pyynnön yhteydessä kerättyjä ja käsiteltyjä henkilötietoja siinä määrin ja niin kauan kuin se on tarpeellista kyseisessä sopimuksessa määriteltyjen velvoitteiden täyttämiseksi.

LGT Logistics Oy käsittelee henkilötietojasi edelleen siinä määrin kuin laki tai toimivaltaisen viranomaisen päätös LGT Logistics Oy:ta velvoittaa.

Henkilötietoavustaja
LGT Logistics Oy nimittää henkilötietojen käsittelijän, jonka tehtävänä on käsitellä ja varastoida henkilötietoja tietokonejärjestelmiämme avulla. Henkilötietojen käsittelijä voi myös lukea, järjestellä ja lähettää henkilötietoja LGT Logistics Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelijä tallentaa henkilötietojasi vain palvelimille, jotka sijaitsevat EU:n ja Euroopan talousalueen rajojen sisäpuolella ja ovat henkilötietojen käsittelijän valvonnan alaisia. Henkilötietoja saattavat käsitellä myös kolmansissa maissa (Intia) sijaitsevat alihankkijat, joille tiedot siirretään salatun VPN-yhteyden kautta.

Euroopan komissio ei ole tehnyt päätöstä kolmansien maiden tietosuojan tason riittävyydestä.

Evästeet
LGT Logistics Oy käyttää evästeitä verkkosivujen käytettävyyden parantamiseen. Myös kolmannen osapuolen evästeitä voidaan käyttää (esimerkiksi Google Analytics tai muut työkalut) verkkosivujen liikenteen analysoimiseen
ja/tai liikenteen ja käyttökokemuksen parantamiseen.

Jos et halua, että evästeet tallentuvat tietokoneellesi, tai haluat rajoittaa
kyseisten tietojen käsittelyä, voit joissain tapauksissa estää selaintasi tallentamasta evästeitä tai anonymisoida IP-osoitteesi.

Turvallisuus
LGT Logistics Oy hyödyntää teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä estääkseen henkilötietoihin kohdistuvan luvattoman pääsyn tai tuhoutumisen, laittoman käsittelyn tai vahingossa tapahtuvan katoamisen tai vahingoittumisen.

LGT Logistics Oy käyttää henkilötietojesi käsittelyyn turvallista palvelinta ja rajoittaa organisaation sisäistä henkilötietoihin pääsyä. Vain organisaation sisäisillä henkilöillä, henkilötietojen käsittelijällä ja alihankkijoilla on lupa käsitellä tietoja kullekin määrättyjen velvollisuuksien täyttämiseksi.

LGT Logistics Oy, tai joissain tapauksissa henkilötietojen käsittelijä, siirtävät henkilötietoja kolmansiin maihin vain, jos henkilötietojen vastaanottaja on allekirjoittanut noudatettavan lain mukaiset Euroopan komission vakiosopimuslausekkeet jokaisella kerralla.

Sinun oikeutesi
Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi, pyytää henkilötietojen oikaisua ja
poistoa sekä rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä (jos voimassaoleva
tietosuojalaki sen sallii). Lisäksi sinulla on oikeus saada henkilötietosi,
jotka olet toimittanut jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa (oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen). Sinulla on myös oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, https://tietosuoja.fi/tietosuojavaltuutetun-toimisto.

Tätä tietosuoja- ja evästekäytäntöä koskevat muutokset
LGT Logistics Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuoja- ja evästekäytäntöön, mikäli esimerkiksi lakien ja asetusten muutokset sitä vaativat. Mahdollisista muutoksista kerrotaan LGT Logistics Oy:n verkkosivuilla.

Yhteystiedot
LGT Logistics Oy
Iso-Paavolankatu 2
FI-15520 Lahti
Suomi
info@lgtlogistics.com