Hållbarhet

Vi banar väg för hela branschen

Du kan lita på att vi tar vårt ansvar

Vi har en inverkan på vår omvärld. Som transportör, leverantör, arbetsgivare, företag, köpare och företagsmedborgare. Därför agerar vi alltid på ett ansvarsfullt sätt. Genom öppenhet och genom att både tänka och agera i förväg. För oss är det viktigt att vara ett företag med en hållbar långsiktig vision.

Men att bara leva upp till de krav som ställs, att följa regler och föreskrifter, räcker inte för oss. Vi strävar efter att i möjligaste mån ta ett steg längre. Att vara ett föredöme för vår bransch. 

Varje dag arbetar vi aktivt för en hållbar utveckling, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi stöder FN-initiativet Global Compact och dess tio principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruptionsbekämpning.

Vi arbetar för en hållbar utveckling både ekonomiskt, miljömässigt och socialt.