Hållbarhet

Du kan lita på att vi tar vårt ansvar

Vi påverkar vår omvärld. Som transportör, leverantör, arbetsgivare, företag, köpare och samhällsmedborgare. Därför agerar vi alltid ansvarsfullt. Genom att vara transparenta och både tänka och agera förebyggande. För oss är det viktigt att vara ett företag med en hållbar, långsiktig vision.

Men att bara leva upp till de krav som ställs, att följa regler och förordningar, räcker inte för oss. Vi strävar efter att, så långt som möjligt, gå ännu längre. Att vara ett föredöme i vår bransch. 

Varje dag arbetar vi aktivt för en hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi stöder FN:s initiativ Global Compact och dess 10 principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Code-of-conduct-SE

Ladda ner >> (1.93 MB)