Vår historia

Vi har hållit kursen i årtionden

Alltid med kunden i fokus – alltid bäst i klassen

När man gör samma sak under lång tid blir man väldigt bra på det. Vi har arbetat med möbellogistik sedan 1970-talet och anser oss vara experter på området.

I takt med att möbelmarknaden har vuxit har vi också gjort det. Vår förmåga att anpassa oss till förändringar, ta oss in på nya marknader, skapa smarta lösningar och utveckla kundorienterade tjänster har gett oss förtroendet att hantera möbellogistiken för många välkända möbelföretag i Norden.

Den 1 september 2021 förvärvades LGT Group av NTG | Nordic Transport Group. NTG är en börsnoterad dansk logistikkoncern med verksamhet inom vägtransport samt sjö- och luftfrakt. 

LGT kommer att fortsätta som självständig division och vårt fokus kommer fortsatt ligga till 100 % på möbellogistik. Tillsammans med våra ägare har vi skapat en strategisk plattform som kommer att leda vår service, innovation och expansion ännu längre. Det kommer se till att vi håller oss på rätt spår under många år framöver. 

Alltid med kunden i fokus – alltid bäst i klassen.

We are experts in furniture logistics

Vi är ett hållbart företag med ett långsiktigt perspektiv