April 26, 2023

LGT investerar i framtiden och byter affärssystem

LGT investerar i framtiden och byter affärssystem

Som ett led i att effektivisera och utveckla verksamheten tog LGT beslut om att byta vårt affärssystem för lite mer än ett år sedan. Förberedelserna för detta byte har pågått sedan ca mars förra året och har under denna tid organiserats via ett implementationsprojekt bestående av ett antal resurser. Projektet har gått väldigt bra och vi är nu framme vid en tidpunkt då vi bestämt oss för att ta det nya systemet i drift.

Denna driftsättning påverkar ingenting avseende vår verksamhet som sådan, turlistan, trafikledning mm fungerar som vanligt.

Första driftsdag är den 2:a maj 2023 dvs i nästa vecka.

Förhoppningen är så klart att denna driftsättning kommer att gå bra, vi tror att det kommer att göra det, men för säkerhets skulle vill vi på detta sätt informera om händelsen och be om förståelse om något oförutsett skulle inträffa.