October 02, 2023

Maut-ændringer i Tyskland og CO2-betaling for søfragt | German Maut increase & ETC surcharge

Maut-ændringer i Tyskland og CO2-betaling for søfragt | German Maut increase & ETC surcharge

Kære kunde

I følgende skrivelse finder du vigtig information om Maut stigninger og EU ETS. Ved spørgsmål er du naturligvis altid velkommen til at kontakte din daglige kontaktperson. 

Vi opdaterer igen når vi har yderligere information om de prisstigninger, som vil have betydning for dine konkrete transportservices.

Med venlig hilsen
LGT Logistics

Maut-ændringer i Tyskland og CO2-betaling for søfragt - German Maut increase ETS surcharge.pdf

____________________________________________________________________________________________

Dear customer

In the following letter you will find important information concerning German Maut increase and ETS Surcharge. If you have any question, please do not hesitate con contact your daily contactperson. 

We will provide an update when we have more information about the increased cost impact on your specific transport services.

Regards
LGT Logistics 

Maut-ændringer i Tyskland og CO2-betaling for søfragt - German Maut increase ETS surcharge.pdf